Städkod
September 14, 2022 0 Comment(s) Uncategorized


Bra rutiner inom städning är en förutsättning för god hygien och minimal smittspridning. Trasor och städdukar kan bli riktiga bakteriehärdar om de används på fel sätt.

Vi på Städlyx har skapat ett städkitt med all material som behövs för en hygienisk och professionellt utfört städning.

Det är viktigt att dela upp städdukars användningsområden. Samma trasa ska givetvis inte användas både till kök och hygienutrymmen. Hur förenklar man detta så att rätt trasa används på rätt plats?

Professionella städbolag använder sig ofta av färgkodning av städdukar och städutrustning. Trasor med en viss färg används till ett bestämt utrymme. Det är ett smart och effektivt system för att undvika smittspridning och det underlättar för användaren att snabbt kunna se vilka trasor som ska användas var.

Vilken städkod  använder ditt städbolag?

Färgkoder för trasor

 

Det finns  ett  system för hur färgkodningen ska se ut. Gör upp ett system som passar er! Nedan är ett exempel på uppdelning:

  • Röda trasor till badrum/toalett
  • Gröna trasor till kök
  • Blå trasor till övriga utrymmen

Färgkoda städredskap

Färgkodningen behöver inte begränsas till bara städdukar och microdukar. Färgkoda också övriga städredskap och städutrusning! Sätt exempelvis ett rött band på moppen som används i hygienutrymmen, enligt exemplet ovan. Sätt på samma vis gröna band eller gröna märkningar på moppar och städutrustning som används i köksutrymmen och i utrymmen där livsmedel förvaras.

 

Förvara städredskap på ett hygieniskt sätt med färgkodning

Det är också viktigt att förvara städredskap på ett smart, organiserat och hygieniskt sätt. Man kan exempelvis dela av städförråd och städskåp med olika färgkodningar på golvet eller på hyllan där utrustningen förvaras. Ha tydliga rutiner för hur städdukar, moppar och rengöringsmedel förvaras så går det snabbt och enkelt att se vilka städprodukter som ska användas var.

Vi på Städlyx använder engågshandskar vid städning i badrummet /toalett samt vid moment där vi tycker det behövs.Detta för att säkerställa en bra hygieniskt arbetsmiljö för våra medarbetare och en skinande  resultat  för dig.